SANNEJUHLERHANSEN.DK                 

BARNETS STEMME

Et projekt af Billedkunstner Lene Juhler og Leder af Familiecenter Sanne Juhler Hansen.

Det startede i Vejle.....

som en samtale mellem to søstre i en bil fra Vejle til København d. 18.05.11. Temaet var ”børns vilkår” med udgangspunkt i den frygtelige virkelighed for ti børn i Brønderslev. Børn,der har været udsat for massivt omsorgssvigt,  vanrøgt, voldtægt. Børn, der ikke blev set og hørt. Børn, der ikke kun blev svigtet af forældrene, men også af alle der vidste det, men ikke stoppede det.

Vi spurgte hinanden.....

hvor er ”barnets stemme” i alt det her? ” Hvorfor er der ingen som har talt med børnene.

Vi vil skabe.....

en installationsudstilling bestående af 4 installationer.

Vores formål med projektet er.....

Lene: Der findes en ressource i ethvert barn. Hvis man reelt ser og hører barnets inderste sjæl, bliver barnet mødt og forstået. Jeg vil med udstillingen ”Barnets stemme” indbyde den besøgende til at træde ind i barnets private – undrende – stille rum. Det rum jeg som mælkebøttebarn husker og genkender. Jeg vil via malerierne forstærke og formidle barnets virkelighed for den besøgende, så den forstås på en måde, man ikke kan sidde overhørig. I Samklang med Sannes ordinstallationer findes vej til gæstens hjerte, hvor empatien bor. Malerier og ord sammen medvirker til, at det bliver muligt at rumme barnets reelle situation, så alle dimensioner i barnets virkelighed sanses og modtages . Det er det, Sanne og jeg kan sammen.

Sanne: I mit arbejde som socialrådgiver og leder indenfor familieområdet har jeg i mange år medvirket til og kæmpet for at forbedre vilkårene for udsatte børn. Min grundvold blev rystet, da vi i Danmark skulle opleve en ”Brønderslevsag”. Håbede det var slut efter ”Tøndersagen”. Mit mål med projektet er, at vi bliver en betydelig supplerende stemme for udsatte børn. Så vi sammen med andre gode kræfter nu bliver ved at tale, indtil den nødvendige forandring er sket. Det er det, Lene og jeg kan sammen.

Barnets stemme skal høres så......

børn i nød ikke svigtes af dem, der ved det. Børn i Danmark skal ikke skades for livet, fordi ingen gjorde noget. Børn der mishandles og vanrøgtes er samfundets ansvar. Vi er alle en del af samfundet og kan gøre noget, så der aldrig kommer en " Brønderslevsag" igen.

Da vi nåede til København..... 

havde vi skrevet grundplanen for Kunstudstillingen ”Barnets Stemme” som åbnes i Spinderihallerne 6 sept. 2012. 

Før, under og efter udstillingen vil der blive planlagt arrangementer , hvor mennesker mødes i et rum med refleksion og gensidig inspiration. Projektets innovative del skal sprede ny energi og handling til gavn for udsatte børn. Projektet vil udover selve udstillingen indeholde en bog og undervisningsmateriale,  der skal ruste fagfolk til at udøve  en sociafaglig praksis, så myndighederne kan stoppe vanviddet.

Lene Juhler, Billedkunstner 

Sofievej 10, 3 sal tv.

7100 Vejle 

mail@lenejuhler.dk

Mobil 41409799

Se Lenes CV og malerier på : www.lenejuhler.dk

Lene er kunstnerisk ansvarlig for udstillingen og på projektet.

Sanne Juhler Hansen, Leder af Familiecenter

Sofievej 10, 6 sal tv. 

7100 Vejle 

sanne@juhlerhansen.dk

Mobil 21322616

Sanne er ansvarlig for det socialfaglige indhold og koordinator på projektet.

En biltur 18.05.11 startede det hele.

Der kom over 450 gæster til åbning af den første udstilling i Spinderihallerne Sep. 2012.

Se mere på: www.barnetsstemme.dk